Google je objavio nova linkbuilding uputstva u svojoj SEO dokumentaciji. Inicijalno je to bio dokument o tome kako dodati linkove koji mogu ući u Google indeks, ali dokument je proširen da uključuje i uputstva za:

  • Poziciju anchor teksta
  • Kako napisati dobar anchor tekst
  • Interne linkove unutar vašeg sadržaja
  • Eksterne linkove sa drugih sajtova

Linkovi koji se mogu indeksirati

Prvi odeljak je veoma sličan originalnom dokumentu. Novi dokument sada glasi: „Generalno gledano, Google može da indeksira vaš link samo ako je <a> HTML element (poznat i kao anchor element) sa href atributom. Google-ovi crawleri neće raščlaniti i izdvojiti većinu linkova u drugim formatima. Google ne može pouzdano da izdvoji URL-ove iz <a> elemenata koji nemaju atribut href ili druge oznake koje funkcionišu kao linkovi.

Pisanje anchor teksta

Ovo je još jedan novi dodatak u kojem je Google napisao: „Dobar anchor tekst je deskriptivan, prilično koncizan i relevantan za stranicu na kojoj se nalazi i za stranicu na koju vodi. On pruža kontekst za link i postavlja očekivanja vašim čitaocima. Što je vaš anchor tekst bolji, to je ljudima lakše da se kreću po vašem sajtu i Google-u da razumije o čemu se radi na stranici na koju linkujete.“

Interni linkovi

Google napominje da ne postoji određeni broj linkova koji vam je potreban i piše: „Obično možete razmišljati o linkovanju u smislu upućivanja na spoljne web sajtove, ali obraćanje više pažnje na anchor tekst koji se koristi za interne linkove može pomoći i ljudima i Google-u da lakše razumiju sajte i lakše pronađu druge stranice na sajtu. Svaka stranica koja je bitna treba da ima link sa najmanje još jedne stranice na vašem sajtu. Razmislite o tome koji bi drugi resursi na vašem sajtu mogli da pomognu čitaocima da razumiju datu stranicu i linkujte na tu stranicu.”

Eksterni linkovi

Google govori o faktoru jačih i slabijih linkova, kako sajtovi koji linkuju ka vašem to mogu da urade koristeći nofollow za neželjene i plaćene linkove.

Google je napisao: „Linkovanje ka drugim sajatovima nije nešto čega bi se trebalo plašiti; korišćenje eksternih linkova može pomoći u uspostavljanju vjerodostojnosti (na primjer, citiranje vaših izvora). Linkujte ka spoljnim sajtovima kada to ima smisla i pružite kontekst svojim čitaocima o tome šta mogu da očekuju.”

Želite da izgradite backlink profil vašeg sajta i bolje se rangirate na rezultatima pretrage? Ispunite kontakt formu, recite nam nešto više o vašem biznisu i javićemo vam se sa predlogom saradnje u što kraćem roku.

Kontaktirajte nas