Blog

Google Ads dodaje 2 nove vrste video kampanja

Google Ads dodaje 2 nove vrste video kampanja

Oglašivači će imati na raspolaganju nove vrste kampanja usmjerene na video sadržaj i generisanje potražnje, Video Views i Demand Gen kampanje.

Ove kampanje imaju poseban cilj i usmjerene su na video sadržaj. Prikazivaće se na svim platformama u Google-ovom vlasništvu.

Kontaktirajte nas