Blog

Google-ova uputstva za najbolje linkbuilding prakse

Google-ova uputstva za najbolje linkbuilding prakse

Google je objavio nova linkbuilding uputstva u svojoj SEO dokumentaciji. Inicijalno je to bio dokument o tome kako dodati linkove koji mogu ući u Google indeks, ali dokument je proširen da uključuje i uputstva za: Poziciju anchor teksta Kako napisati dobar anchor...

Šta je mapa sajta?

Šta je mapa sajta?

Mapa sajta je termin koji ste sigurno negdje čuli, ali šta je u stvari mapa sajta i čemu služi?   Šta je mapa sajta? Postoje dvije vrste mapa sajta - XML i HTML mape sajta.   XML mapa sajta XML mapa sajta je dokument koji izlistava sve stranice sajta za...

Kontaktirajte nas