Oglašivači će imati na raspolaganju nove vrste kampanja usmjerene na video sadržaj i generisanje potražnje, Video Views i Demand Gen kampanje.

Ove kampanje imaju poseban cilj i usmjerene su na video sadržaj. Prikazivaće se na svim platformama u Google-ovom vlasništvu.

Evo šta znamo o novim kampanjama koje su najavljene na Google Marketing Live 2023 događaju.

 

Video Views

Ova vrsta kampanje tačno radi ono što joj ime kaže – maksimizuje prikaze. Studija je pokazala da su oglašivači sa Video Views u prosjeku imali 40% više prikaza u odnosu na skippable in-stream kampanje, prema Google-u.

Video Views kombinuju različite formate, uključujući YouTube skippable reklame, YouTube feed reklame i Shorts reklame, kako bi se postigao maksimalan rezultat uz određeni budžet. Beta verzija Video Views kampanja će biti globalno lansirana u toku sljedećeg mjeseca.

 

Demand Gen

Nove kampanje za generisanje potražnje će koristiti vještačku inteligenciju kako bi podstakle korisnike na akciju. Ove kampanje će biti prisutne na sljedećim platformama:

  • YouTube Shorts
  • YouTube in stream
  • YouTube feed
  • Gmail

Pozivi na akciju usmjeravaju saobraćaj ka sajtu umjesto da koriste forme za prikupljanje podataka potencijalnih klijenata.

Putem Demand Gen kampanja, oglašivači će takođe moći da kreiraju Lookalike segmente na osnovu “seed lista” koje mogu sadržati listu korisnika čije podatke već imamo i korisnike YouTube-a.

Segmenti se mogu podešavati na sljedeći način:

  • Uski (domet od 2,5%)
  • Balansirani (domet od 5%)
  • Široki (domet od 10%)

Kreativni sadržaj će takođe moći biti prilagođen određenim Lookalike segmentima.

 

Zaključak

Ove dvije nove vrste kampanja pružaju specifične opcije usmjerene na video sadržaj za oglašivače sa ciljem postizanja većeg broja prikaza ili veće potražnje. Ove kampanje se protežu na različite Google inventare kako bi se ostvario širi doseg.

Na kraju, Lookalike segmenti će pomoći oglašivačima da pronađu slične korisnike putem posebno kreirane Seed liste. Mogućnost testiranja od uskog do širokog segmenta takođe daje oglašivačima mogućnost da ograniče ili prošire doseg svojih kampanja.

Želite da upotrijebite nove vrste video kampanja i izvučete maksimum iz vašeg Google Ads reklamiranja? Ispunite kontakt formu, recite nam nešto više o vašem biznisu i javićemo vam se sa predlogom saradnje u što kraćem roku.

Kontaktirajte nas