Postoji više načina za snižavanje CPC (cijene po kliku) Facebook reklama. Pravilna optimizacija može vam pomoći da povaćate vaš povrat na investiciju u reklame. Evo tri najbolje prakse koje možete pratiti.

1. Povećajte fokus na CTR

CTR je stopa učestalosti klikova i povećanje ove metrike će u najvećem broju slučajeva smanjiti vaš trošak po kliku. CTR je takođe povezan sa ocjenom relevantnosti o kojoj ćemo govoriti kasnije.

Kao oglašivač, uvek biste trebali dodati dugme sa pozivom na akciju u vaš oglas i učiniti ga primamljivim kako bi što više korisnika kliknulo.

Boje u Facebook reklamama su još jedna ključna stvar koju morate uzeti u obzir. Možete odabrati teme oglasa na takav način da dopunjuju tematiku boja vašeg logotipa ili kompanije.

Izrada estetski dopadljive reklame može značajno povećati stopu učestalosti klikova i spustiti cijenu po kliku.

2. Imajte u vidu ocjenu relevantnosti (relevance score)

Ocjena relevantnosti varira od 1 do 10. To je metrika koja pokazuje nivo učinka i relevantnosti vaše reklame za publiku koju ciljate. Veća ocjena relevantnosti može smanjiti CPC. Kao oglašivaču, vaš primarni cilj bi bio da se pobrinete da vaša ocjena relevantnosti dostigne 8 i više.

Fluktuacija ocjene relevantnosti zavisi od reakcija publike na vašu reklamu.

3. Praćenje konverzija i remarketing su od ključne važnosti

Pravilno praćenje konverzija može vam pomoći da ostvarite veći prihod od vaših Facebook reklama. Kao rezultat toga, kampanje će ranije postati profitabilne. Takođe, neophodno je pravilno podesiti praćenje konverzija na vašem sajtu kako biste znali koji korisnici preduzimaju akcije koje su vrijedne za vaš biznis.

Praćenje konverzija možete raditi putem Facebook Pixel-a. Nakon toga možete kreirati kampanje koje će imati za cilj makzimiziranje konverzija i Facebook će sam optimizovati reklame za korisnike za koje postoji najveća vjerovatnoća da će postati kupci. Ovo će dovesti do znatno nižeg troška po kliku u odnosu na ukupan broj konverzija.

Remarketing je još jedan odličan način da postignete najbolje rezultate uz malo ulaganja. Možete kreirati publiku od korisnika koji su već posjetili vaš sajt ali nisu se konvertovali i napraviti kampanju gdje targetirate samo njih. Kako su ti korisnici već posjetili sajt, veća je vjerovatnoća da će kliknuti na novu reklamu i kupiti, a Facebook će vam daleko manje naplatiti za te klikove.

Spremni ste da preduzmete prvi korak i uključite Facebook reklamiranje u vaš promotivni mix? Ispunite kontakt formu, recite nam nešto više o vašem biznisu i javićemo vam se sa predlogom saradnje u što kraćem roku.

Kontaktirajte nas